Login | Register

Kaʻina Hana ʻŌiwi a me ka Waihona ʻIke Hakuhia Pepa Kūlana

Title:

Kaʻina Hana ʻŌiwi a me ka Waihona ʻIke Hakuhia Pepa Kūlana

Lewis, Jason Edward ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0130-8544, Abdilla, Angie, Arista, Noelani, Baker, Kaipulaumakaniolono, Benesiinaabandan, Scott, Brown, Michelle, Cheung, Melanie, Coleman, Meredith, Cordes, Ashley, Davison, Joel, Duncan, Kūpono, Garzon, Sergio, Harrell, D. Fox, Jones, Peter-Lucas, Kealiikanakaoleohaililani, Kekuhi, Kelleher, Megan, Kite, Suzanne, Lagon, Olin, Leigh, Jason, Levesque, Maroussia, Mahelona, Keoni, Moses, Caleb, Nahuewai, Isaac ('Ika'aka), Noe, Kari, Olson, Danielle, Parker Jones, 'Ōiwi, Running Wolf, Caroline, Running Wolf, Michael, Silva, Marlee, Fragnito, Skawennati and Whaanga, Hēmi (2022) Kaʻina Hana ʻŌiwi a me ka Waihona ʻIke Hakuhia Pepa Kūlana. Discussion Paper. Indigenous Protocol and Artificial Intelligence Working Group and the Canadian Institute for Advanced Research, Honolulu, HI.

[thumbnail of Published Hawaiian Version V1]
Preview
Text (Published Hawaiian Version V1) (application/pdf)
IP AI Position Paper - Hawaiian Translation. V1. 220603.pdf - Published Version
Available under License Spectrum Terms of Access.
7MB

Official URL: https://www.indigenous-ai.net/position-paper

Abstract

He wahi hoʻomaka kēia pepa kuana no ke Kaʻina Hana ʻŌiwi (KHʻO) a me ka Waihona ʻike Hakuhia (WʻIH) no ka poʻe e ake nei e haku a hana he WʻIK mai ke kuanaʻike kūpono e hoʻokele ʻia nei e ka manaʻo ʻŌiwi. He kiʻina hana ko kēlā a me kēia kaiāulu ʻŌiwi i nā nīnau a mākou e ui aʻe ai. ʻAʻole kēia mea a mākou i kākau ai he pani i ke kūkulu a mālama ʻana i ka pilina kākoʻo kekahi i kekahi me kekahi mau kaiāulu ʻŌiwi. Eia naʻe, hāpai aʻe kēia palapala i kekahi mau manaʻo e noʻonoʻo ai ke komo i kēia mau kamaʻilio ʻana ʻo ka hoʻomaka koho ʻana i ke kuanaʻike ʻŌiwi i ka haku ʻana he waihona ʻike hakuhia.

He hoʻāʻo kēia wahi pepa kūlana e hōʻiliʻili i nā ʻano kamaʻilio like ʻole no 20 mahina, no 20 kāʻei hola, no ʻelua hālāwai hoʻonaʻauao, a ma waena hoʻi o kekahi mau poʻe ʻŌiwi (a ʻŌiwi ʻole hoʻi) no nā kaiāulu like ʻole i Aotearoa, Nū Hōlani, ʻAmelika ʻĀkau a me ka Pākīpika. ʻO ke kia nō naʻe, ʻaʻole ʻo ka hoʻolōkahi ʻana he leo. Paʻa nō ka ʻike ʻŌiwi i kekahi mau ʻāina a aupuni kikoʻī a puni ka honua. Hoʻohuli aku kēia mau ʻāina a mōʻaukala like ʻole i nā kaiāulu ʻokoʻa a me ko lākou mau kaʻina hana ʻŌiwi i ke au o ka manawa. ʻAʻohe “kuanaʻike ʻŌiwi hoʻokahi”, a hoʻomau a haku ʻia nā kālaikuhiʻike e ka hoʻokumu ʻana o kekahi mau kaiāulu kikoʻī i loko o kahi mau ʻāina. Ma mua, he hopena ulūlu o ke kālaikuhiʻike a kālaikuhikanaka ko ka loina naʻauao i hoʻāʻo e naʻi a hoʻohilimia i ka loina ʻŌiwi, a hoʻohāiki ʻia ke ʻano o ka manaʻo a kuanaʻike ʻŌiwi. ʻO ko mākou pahuhopu ke kālele ʻana i nā ʻōnaehana ʻike ʻŌiwi like ʻole a me ke ʻano o ka ʻenehana e hāpai i ka nīnau ʻo ka WʻIH. Ma muli o ia palena, a ma kahi o ka hoʻokuʻikuʻi ʻana he manaʻo lōkahi, he hōʻiliʻili kēia pepa kūlana o kēlā ʻano kēia ʻano o ka moʻokalaleo: ʻo nā manaʻo hoʻokele hakulau ʻoe,, ʻo ka ʻatikala akeakamai ʻoe, ʻo ka wehewehena o ka mana ʻenehana mua ʻoe , a ʻo ka poema ʻoe. I ko mākou manaʻo, he ʻolokeʻa kūpono maoli nā leo a kuanaʻike ʻokoʻa i ka ʻoiaʻiʻo he pae kinohi maoli nō kēia kamaʻilio ʻana, a he hōʻike i ka mea heluhelu no nā kuanaʻike i kupu mai i loko o nā hālāwai hoʻonaʻauao.

Divisions:Concordia University > Faculty of Fine Arts
Concordia University > Faculty of Fine Arts > Design and Computation Arts
Concordia University > Research Units > Hexagram - The Institute for Research/Creation in Media Arts and Technologies
Concordia University > Research Units > Indigenous Futures Research Centre
Concordia University > Research Units > Milieux Institute for Arts, Culture and Technology
Item Type:Monograph (Discussion Paper)
Authors:Lewis, Jason Edward and Abdilla, Angie and Arista, Noelani and Baker, Kaipulaumakaniolono and Benesiinaabandan, Scott and Brown, Michelle and Cheung, Melanie and Coleman, Meredith and Cordes, Ashley and Davison, Joel and Duncan, Kūpono and Garzon, Sergio and Harrell, D. Fox and Jones, Peter-Lucas and Kealiikanakaoleohaililani, Kekuhi and Kelleher, Megan and Kite, Suzanne and Lagon, Olin and Leigh, Jason and Levesque, Maroussia and Mahelona, Keoni and Moses, Caleb and Nahuewai, Isaac ('Ika'aka) and Noe, Kari and Olson, Danielle and Parker Jones, 'Ōiwi and Running Wolf, Caroline and Running Wolf, Michael and Silva, Marlee and Fragnito, Skawennati and Whaanga, Hēmi
Editors:Lewis, Jason Edward and Waiʻoli, Kaleimomi
Contributors:Nāhuewai, ʻIkaʻaka (Translator)
Institution:Aboriginal Territories in Cyberspace
Date:1 June 2022
Projects:
  • Indigenous Protocol and Artificial Intelligence
  • Initiative for Indigenous Futures
Funders:
  • CIFAR
  • The Social Sciences and Humanities Research Council of Canada
  • The Initiative for Indigenous Futures
  • Old Ways, New
  • Concordia Research Chair in Computational Media and the Indigenous Future Imaginary
Digital Object Identifier (DOI):10.11573/spectrum.library.concordia.ca.00990094
Keywords:Artificial Intelligence, AI, Indigenous Protocol, Indigenous Knowledges
ID Code:990094
Deposited By: Jason Lewis
Deposited On:08 Jun 2022 14:23
Last Modified:03 May 2023 19:48
Related URLs:
Additional Information:Hawaiian Language Version of "Indigenous Protocol and Artificial Intelligence Position Paper" available at: https://spectrum.library.concordia.ca/id/eprint/986506/. Translator: ʻIkaʻaka Nāhuewai Translation Editor: Kaleimomi Waiʻoli Editor: Jason Edward Lewis
All items in Spectrum are protected by copyright, with all rights reserved. The use of items is governed by Spectrum's terms of access.

Repository Staff Only: item control page

Downloads per month over past year

Research related to the current document (at the CORE website)
- Research related to the current document (at the CORE website)
Back to top Back to top